கவிதை

நண்பன் தனேஷின் கவிதைகள்

“செருப்பில்லாமல் நடக்கும் போதுதான் முள் குத்துகிறது, நீ இல்லாமல் நடக்கும் போதுதான் வாழ்க்கையே குத்துகிறது முள்ளாய்!”“மரணப்பொழுதில், என் கண்கள் வாங்கிக்கொண்டு போகும் கடைசிப் பரிசு உன் முகமாக இருக்கட்டுமே!” “நான் : போ! போ! போறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு காரியம் பண்ணிட்டுப்போ நீ : என்ன? நான் : அதான் …….. காரியம்” உன் கால் தடம் எனும் கவிதைக்கு இசை அமைத்துக்கொண்டு போகிறது உன் கொலுசு !!!நீ வாழ்வதால்தான் இது பூவுலகம் இல்லையென்றால் வெறும் […]